MAYN HEYM - MITT HEM
• 
Shtoltse Lider

KAKAS240412 • Release 2024-04-12
SINGEL RELEASE!

Ladda ned pressbilder / omslag / pressblad genom att klicka på dem.
Download pictures by clicking them.

Åh barn, varför darrar du när jag kommer emot dig? Så avslutas den 100 år gamla dikten ”Mayn heym - Mitt hem” av jiddischpoeten Anna Margolin, som nu får nytt liv i toner av duon Shtoltse lider med Ida Gillner och Livet Nord. Den 12 april släpps den som duons första singel på Kakafon Records.

Shtoltse lider hyllar en bortglömd poesiskatt från tiden före Andra Världskriget, med dikter skrivna på jiddisch av kvinnor. Röster och ett språk som tog plats i en tid då jiddischkulturen blomstrade och kvinnor bröt ny mark i längtan efter frigörelse. Duons tonsättning av dikten ”Mayn heym – Mitt hem” blir till ett musikaliskt epos, en berättelse i ord och toner om en sval betraktelse över människans existens i en gråmättad tillvaro. En skildring som speglar ett turbulent och sökande inre, kanske med en längtan efter att hitta hem.

Projektet Shtoltse lider startades och drevs av duon Ida&Louise 2015-2019 och nådde under den tiden nationell och internationell uppmärksamhet. 2022 bjöd Ida Gillner in Livet Nord att bilda duon Shtoltse lider, i samband med en förfrågan från festivalen KlezKanada om att filma en konsert. Ida bytte sopransaxofon mot piano och sång, både på jiddisch och svenska, och ett nytt sound of Shtoltse lider föddes. I mötet mellan Livet Nords passionerade och sköra uttryck på violinquinton och Ida Gillners målande pianospel och eteriska röst, skapas en musikalisk värld fylld av stor integritet, kraft, lek och själfullhet. En värld där gripande poesi kläs i filmisk kammarmusik, folkton och kabaré. Singeln ”Mayn Heym – Mitt hem” är deras första gemensamma släpp och därmed offentliga premiär som duon Shtoltse lider.

Den 16 maj har Shtoltse lider premiär för sin musik- och berättar- föreställning Ordens drottningar på House of Possibilitas i Göteborg. En innerlig och expressiv scenupplevelse där duon bjuder in till en trollbindande resa i tätt samspel genom tid, musik och poesi på svenska och jiddisch.

Ida Gillner - sång, piano, klockspel
Livet Nord - violinquinton, liveelektronik, sång

Text: Anna Margolin (1887-1952)
Svensk översättning: Beila Engelhardt Titelman
Musik: Ida Gillner
Arrangemang: Shtoltse lider

Inspelning och mixning: Henrik Cederblom, Studio Epidemin
Mastering: Gustav Davidsson, Studio Glasfågeln
Omslag: Ulf Lundén
Foto: Daniel Björneke Wirgård 

Live

ORDENS DROTTNINGAR
Världspremiär den 16 maj
Possibillitas, Göteborg

Den 16 maj har Shtoltse lider premiär för sin musik- och berättarföreställning Ordens drottningar på House of Possibilitas i Göteborg. En innerlig och expressiv scenupplevelse där duon bjuder in till en trollbindande resa i tätt samspel genom tid, musik och poesi på svenska och jiddisch.

Mer info kommer.

www.shtoltselider.com
 

INFO In English

“Oh, why do you tremble, child, when I draw near?” These are the closing words in the 100-year-old poem "Mayn heym - My Home" by the Yiddish poet Anna Margolin, set to music and imbued with new life by the duo Shtoltse lider , with Ida Gillner and Livet Nord. April 12, 2024 is the release date for their first single together on Kakafon Records. 

Shtoltse lider pays homage to a forgotten treasure trove of poetry from pre-World War II era, penned in Yiddish by women. Voices and a language from a time when the Yiddish culture flourished, and women longing for liberation broke new ground. The duo’s setting of “Mayn heym – My Home” in Swedish unfolds into an epic, a tale told in words and music about a cool contemplation of the human condition in a world filled with shades of gray. A story that reflects a turbulent and soul-searching inner life, possibly fueled by a desire to find a way home. 
 
From 2015 through 2019, the Shtoltse lider project, helmed by Ida&Louise, generated a great deal of attention, both in Sweden and abroad. In 2022, following an invitation from KlezKanada to take part in a filmed concert, Ida Gillner asked Livet Nord to partner her. Ida exchanged her soprano saxophone for piano and vocals, both in Yiddish and Swedish,
and a new Shtoltse lider sound was born.
When Livet Nord’s passionate yet delicate touch on the quinton intermingles with Ida Gillner’s vivid piano playing and ethereal voice, a musical world of integrity, power, playfulness, and soulfulness is created. A world where moving poetry is cloaked in cinematic chamber music, folk tones, and cabaret. The single “Mayn heym – My Home" is their first release together and also marks the official premiere of the duo Shtoltse lider. 

On May 16 th the storytelling musical performance Ordens drottningar  (“Queens of Words”) opens at the House of Possibilitas in Gothenburg, Sweden. An expressive and
heartfelt experience where Shtoltse lider takes us on a spellbinding journey through time, music, and poetry in Swedish and Yiddish.

Shtoltse Lider • Ida&Louise (2019)

KAKACD034 • Release 2019-03-08

• Den 29/1 släpps första singeln Dos shtoltse lid.
   Musik: Ida Gillner. Text: Anna Margolin
• Den 22/2 kommer nästa singel. Epitaf
   Musik: Ida Gillner. Text: Anna Margolin
• Den 8/3: ALBUMRELEASE!
   Ida&Louise kommer att ha gemensam releasebaluns den 14/3 på Stallet (Sthlm) och den 16/3 på
   Kronhuset (Gbg) tillsammans med Kaja som släpper Origo. Se hela releaseturnén nedan.

Ladda ned bilderna/dokumenten nedan med ett klick!

Bortglömd poesiskatt på jiddisch väcks till liv i tonsättningar av svensk-danska duon Ida&Louise.

För hundra år sedan blomstrade jiddischkulturen och det fanns en stor rörelse av kvinnliga poeter som drevs av konstnärliga, djärva visioner. Efter andra världskriget föll deras verk i glömska, men tack vare feministiska kretsar på 80-talet översattes de till engelska och en ny värld kunde ta del av poesin. Med Shtoltse lider (Stolta dikter) blåser Ida&Louise nytt liv i denna poesiskatt och tolkar fem av poeterna i egna tonsättningar. ”Vi vill bygga broar mellan ett gömt kulturarv och nyskapande, kvinnliga konstnärer då och nu. Mellan kulturer och
språk, poesi och musik” säger Ida&Louise.

Fröet till projektet Shtoltse lider såddes för snart fyra år sedan och har mynnat ut i en audiovisuell föreställning som hade urpremiär 2017. Duon har gjort djupdykningar i poeternas liv, verk och språk (jiddisch). Musikaliskt har Ida&Louise förhållit sig fritt med utgångspunkt i texterna och en strävan efter att hitta en tät, berörande samklang däremellen. På albumet har duons symbiotiska sound utvidgats med stämsång, klockspel, viskningar och cello. Här finns också en knastrig gammal ljudupptagning av poeten Rokhl Korn. Alla dikter står att läsa på engelska och jiddisch i konvolutet till skivan.

Louise Vase (DK) – sång, piano
Ida Gillner (SE) – sopransaxofon, sång, klockspel
Gästmusiker: Francesca Ter-Berg (UK) – cello

Inspelning och mixning: Louise Nipper, Soundscape Studio, Köpenhamn.
Mastering: Johannes Lundberg, Studio Epidemin i Göteborg.
Tolkade poeter: Anna Margolin, Celia Dropkin, Rokhl Korn, Malka
Heifetz Tussman, Kadya Molodowsky
 

Videos

Läs Hymns intervju om Epitaf som publicerades i samband med videosläppet HÄR!

Recensioner / Artiklar

JEWISH RENAISSANCE (UK, April 2019)

Swedish duo gives new life to Yiddish poetry
- As two non-Jewish musicians celebrate the release of their Yiddish poetry album, Danielle Goldstein finds out what led them to the project.

   Since Ida Gillner was a child she’s harboured a love for klezmer music and the Yiddish language. No doubt this stemmed from her parents, or from spending summers at Bnei Akiva machane (kids’ camp) or the wider Jewish community? “Not at all,” she laughs. “I don’t have any Jewish blood in my family.” So how does a secular Swedish musician end up specialising in Yiddish folk music? Perhaps the connection comes from Gillner’s bandmate Louise Vase. But as my question is met with another charming chuckle I realise that the other half of Ida&Louise has no Jewish heritage either. The link in fact comes from Gillner’s first saxophone teacher, whom she met aged nine.
   “He wanted me to play this song and I had never heard anything like it before. It was a really traditional klezmer tune and I loved it.” After that, Gillner’s parents nurtured her newfound love for the genre by taking her to klezmer concerts in Gothenburg – an hour’s ferry and bus from her home on the tiny island of Asperö. Fast
forward to 2019 and Gillner – with Vase, of course – has just released Shtoltse Lider (Proud Poems), an album of poetry set to music, featuring five early 20th-century female Yiddish writers....
                                                                                          
                                                                                          DOWNLOAD THE WHOLE INTERVIEW HERE!

Låtlista/Lyssna

1. Dos shtoltse lid 

2. Fun yener zayt lid (recital)
3. Fun yener zayt lid (instrumental)  
4. A nay kleyd  
5. Ikh hob dikh nokh nit gezen  
6. Shlanke shifn  
7. The circus dancer  
8. Mary´s prayer  
9. Mayn mame  
10. Mit a nar  
11. Like snow on the alps  
12. From women songs  
13. Epitaf 

Rek.radiospår:
1. Dos shtoltse lid (3:05)
4. A nay kleyd (3:29)
6. Shlanke shifn (3:10)

Singlar

Fredagen den 22/2 släpps Ida&Louise sin andra singel och video EPITAF från kommande albumet Shtoltse lider. Denna singel är den andra av 13 spår från albumet där duon tonsatt poesi på jiddisch av kvinnliga poeter som verkade kring 1920-talet.

Epitaf
Berätta för honom: hon kunde inte
förlåta sig själv för sitt sorgsna sinne,
så hon gick genom livet med ursäktande steg.

Berätta, att hon kom fram till döden
med bara händer troget skyddade
elden, som hade anförtrotts henne
och brann i sin egen eld.

Och hur hon i stunder av övermod
kämpade hårt med Gud,
hur djupt blodet sjöng,
hur dvärgar förstörde henne.


Musik: Ida Gillner
Text: Anna Margolin (1887-1952)
Svensk översättning: Beila Engelhardt Titelman
 

SINGELSLÄPP 29/1! SINGELSLÄPP 29/1!

Tisdagen den 29 januari släppte Ida&Louise sin första singel och video Dos shtoltse lid (The proud poem) från kommande albumet Shtoltse lider. Denna singel är den första av 13 spår från albumet där duon tonsatt poesi på jiddisch av kvinnliga poeter som verkade kring 1920-talet. Dos shtoltse lid är skriven av poeten Anna Margolin och musiken komponerad av Ida Gillner. Den beskriver styrkan hos drottningen av ord som med poesins språk kan ge liv åt människor och skapa tankfulla barn.

Den stolta dikten
På gyllene stolar
i höga palats
sitter livets drottningar.
Deras ögon är hårda diamanter.
Deras läppar är mogna granater.
Och med vita utsökta händer
fördelar de mellan männen
bägare med gift och bägare med lycka.

På femte våningen
på en trasig stol
sitter jag, drottningen av ord
Och med vita utsökta fingrar
skapar jag en ras av män,
kvinnor och tankfulla barn,
och fördelar mellan dem
bägare med gift och bägare med lycka.


Svensk översättning: Beila Engelhardt Titelman ur boken Detta är natten