Singelrelease 12/4: MAYN HEYM - MITT HEM med SHTOLTSE LIDER

Åh barn, varför darrar du när jag kommer emot dig? Så avslutas den 100 år gamla dikten ”Mayn heym - Mitt hem” av jiddischpoeten Anna Margolin som nu får nytt liv i detta musikaliska epos.
Duon Shtoltse lider hyllar en bortglömd poesiskatt från tiden före Andra Världskriget, med dikter skrivna på jiddisch av kvinnor. Röster och ett språk som tog plats i en tid då jiddischkulturen blomstrade och kvinnor bröt ny mark i längtan efter frigörelse.

”Mayn heym - Mitt hem” är en sval betraktelse över människans existens i en gråmättad tillvaro. En skildring som speglar ett turbulent och sökande inre.

Den 16 maj har Shtoltse lider premiär för sin musik- och berättar- föreställning Ordens drottningar på House of Possibilitas i Göteborg. En innerlig och expressiv scenupplevelse där duon bjuder in till en trollbindande resa i tätt samspel genom tid, musik och poesi på svenska och jiddisch.

Ida Gillner - sång, piano, klockspel
Livet Nord - violinquinton, liveelektronik, sång

Text: Anna Margolin (1887-1952)
Svensk översättning: Beila Engelhardt Titelman
Musik: Ida Gillner
Arrangemang: Shtoltse lider

Inspelning och mixning: Henrik Cederblom, Studio Epidemin
Mastering: Gustav Davidsson, Studio Glasfågeln
Omslag: Ulf Lundén
Foto: Daniel Björneke Wirgård

LYSSNA
https://song.link/s/3G4kre57P1Lw1KJwC9Db5w

@shtoltselider @idagillner @livetnordmusic @studioepidemin @studio_glasfageln #ordensdrottningar #shtoltselider @possibillitas #yiddisch #yiddischpoetry

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter